Аз съм Lilyana Bankova

 

 
 

  Моята професия е ДЕТСКИ УЧИТЕЛ.

Професията ми е творческа, дава възможност за креативност, себедоказване и самоутвърждаване.
Казват, че за моята професия е нужно ПРИЗВАНИЕ!
ТАКА Е! Но съм убедена, че е нужно още:

 •  афинитет към новостите;
 •  перманентна квалификация;
 •  езикова компетентност;
 •  компютърна компетентност;

И най-важното:

ОБИЧТА КЪМ ДЕЦАТА!

Обичам професията си! Никъде другаде не бих се чувствала пълноценна и необходима, освен в детската градина.
Има още няколко неща в живота ми, които обожавам:

 

 • КОМПЮТРИТЕ
 • МУЗИКАТА

.    СПОРТА

 • ПРИКАЗКИТЕ
 •  
 • ШОКОЛАДА...

ВУЗ… ЮЗУ,,Неофит Рилски,, – гр. Благоевград

 

 

година…1980 г… образователна степен…магистър

 

 

Професионална квалификация:

 

III ПКС-,,Предучилищна педагогика,,

 

Компетенции: :

 

1. ИКТ

 

а) интернет;

 

б) работа с офис –пакет 365;

 

в) Мултимедии;

 

в)  Фотошоп X;

 

г)Презентации.

 

други:

 

 •  Pikasa3, Vloader, Format Factory, Wonfershare Pfoto Colage Studio,Blogiff, Picdjoke и мн. др…

 . Поддържане на уеб-сайт;уеб-дизайн.

Къде виждам себе си в професията:

 

а/ приоритети …

 

 • Любов към децата;
 •  Художествено – технически дейности;
 • Позитивна и ползотворна  комуникация с родителите;
 • Богати познания в сферата на компютърните технологии и възможност за използването им в пряката ми педагогическа практика;
 • Многобройни, ползотворни контакти с колеги-детски учители от България и света.

 

б/ цели …

 • Дейност, насочена към осигуряване физически и емоционален комфорт у детето на 3-7 г. възраст;
 • Мотивиране на бъдещия първокласник и осигуряването на отличната му обща и специална подготовка;
 • Квалификационно усъвършенстване;

 

в/ интереси …

 

 • Съвременните технологии;
 • Педагогическите иновации;
 • Интерактивни методи на работа;
 • Проекти, конкурси;
 • Квалификации, дистанционно обучение…

 

г/ очаквания …

 

 • Намиране на съмишленици от цял свят за осъществяване на целите;
 • Морална и емоционална удовлетвореност от достиженията.