СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

 

 

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН
„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

 


  • Проектът е финансиран от Европейския съюз
  • Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г.
  • Министерство на образованието и науката