ПРАЗНИК В   ОБЩИНСКА БОЛНИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРАЗНИК ,, ОБЩИНСКА БОЛНИЦА,,


2011/2012г-ПГ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК-2012г.

Сценарий за Пролетен празник

март 2012г.,Банкова,Димова


2011/2012- ЗА МАМА

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ДЕН НА МАМА-2012г.


2011/2012г-ПГ

Сценарий,

ПГ,3 март.Банкова,Димова.

ПРИЛОЖЕНИЕ:МУЛТИМЕДИЯ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО

ТРЕТИ МАРТ-2012г.

 


КОЛЕДА 2011г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

КОЛЕДА


2011/2012г-ПГ

СЦЕНАРИЙ ЗА СПОРТЕН ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Спортен празник-2011г.


2011/2012г-ПГ

СЦЕНАРИЙ ЗА 1 УЧЕБЕН ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА-2011-2012g.

ПГ ГРУПА