УЧАСТИЕ В КОМИСИИ В ДГ


2017/ 2018г.

1. Комисия за квалификационна дейност.

2. Комисия за даренията.

3. Отговарям за учителската стая/ материали/ .


2016/ 2017г.


1. Комисия по Дарения.