СЕМИНАРИ

 


След 2017г. материалите, може да намерите на:

https://kvalifikatsii-portfolio1.webnode.com/home/


16. 03. 2017г.

,, Агресия и агресивно поведение,,


2016г.

Използване на компетентностния подход в ПГ в детската градина в работата по БЕЛ.

За семинара.docx (22508)

 


Отчет от участието в различни обучения по проекти и ПКС!

януари 2014г.


2013/2014г.

ВСИЧКО ЗА ПКС

1.КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ.

2.ДОКУМЕНТИ И ИЗСКВАНИЯ ЗА 4 И 5 ПКС.

3.ОБУЧЕНИЕ.

4.ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ.

5.ИЗПИТ-ДАТИ И МЯСТО.


2012/2013г.

ВСИЧКО ЗА ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛ

1.ДИСК НА РААБЛЕ.

2.ШАБЛОНИ .

3.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТРАНИЦИ И ДАННИ.

4.ЗАКЛЮЧЕНИ СТРАНИЦИ/АКО Е ОНЛАЙН/

5.СВОБОДА НА ИЗБОР ПРИ ИЗГОТВЯНЕ/В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ВИЖДАНИЯТА НА ОТДЕЛНИЯ УЧИТЕЛ/.


2012/2013г.

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

,,Предимството на интелигентния човек е това,че винаги може да се направи на глупак,докато на другия е невъзможно.,,

Уди Алан

 

От семинара на 30.01.2013г.

 

Комуникативни умения

 

1.Сушане.

2.Емпатия-разбиране на другия,навлизане в неговия личен свят,без да даваме оценка.

3.Послания ,,АЗ,,

4.Решаване на конфликтите:

а/Избягване,

б/Примиряване,

в/Налагане,

г/Компромис,

д/Сътрудничество.


2012/2013г.

Правила за рабта в групата

 

План

 

1.Да се определят правилата за работа в класа или групата.

2.Овладяване на правилата /как ще бъдат научени да разбират,приемат и прилагат правилата/.

3.Рутинни дейност/процедури за работа в класа-как се работи с тези правила/.

4.Какво позитивно подкрепление предвиждаме.

5.Какви негативни последствия ще има при неспазване на правилата/наказания/.

 


2011/2012г.

Работа с хиперактивни деца

...Накрая,но не на последно място искам да споделя своето мото в работата си,което се старая да прилагам за всяко дете:

AKO.docx (11690)


2010/2011г.

,,РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,,


2009/2010г.

,, POWER POINT-РАБОТА С ПРОГРАМАТА.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ.,,