2012/2013г.


ПЛАН-КОНСПЕКТ

/заIIетап на ВМО/

1гр.Л.Банкова

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ВМО-ВТОРИ ЕТАП

16.04.2013г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:Конструктивно техническа и битова дейност.


План-конспект/ВМО /

10.11.2012г.Първа група-Банкова

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ВМО-ПЪРВИ ЕТАП

Образователно направление:ТКБД

Ядро:Конструиране и моделиране

Тема:Ежко Бежко